Skip to main content

Upravni odbor

Člani UO :

  1. Zoran Galić, dipl.iur – predsednik UV
  2. Božena Roža, strokovni sodelavec za finance
  3. Ana Solomun, član UO
  4. Draga Hudoletnjak, predstavnik uporabnika
  5. Bruno Solomun