Kako do nas

USLUGA I AMBIJENT SU JEDINI KRITERIJI KOJI ODREĐUJU KVALITETAN SMJEŠTAJ.

Smještaj osoba treće životne dobi u Ustanovu za starije i nemoćne osobe zbog zdravstvenih tegoba ili oporavka ali i drugih društvenih razloga nikako ne ovisi o lokaciji gdje je Dom smješten već o kvaliteti usluge koju ona pruža kako zdravstvenu, tako i ambijentalnu. Za nas je jako važno da se naš korisnik dobro osjeća kod nas ali i rodbina te posjetitelji koji svakodnevno dolaze kod nas odmaraju se i druže s našim osobljem i umirovljenicima te aktivno učestvuju u našim priredbama.

Osjećajte se i Vi ugodno kod nas kada nam dođete u posjetu I UVJERITI ĆETE SE KAKO DOISTA LOKACIJA NIJE MJERILO KVALITETE SMJEŠTAJA STARIJIH OSOBA.

USTANOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE “NOVI ŽIVOT”
VARAŽDINSKA 4 – RADOVEC
42208 CESTICA

Telefon: 042/250-200
Fax: 042/250-202
E-mail:dom@novi-zivot.com


View Larger Map